Сигнали за нередности и похвали

Попълнете формата за да подадете сигнал за нередност или похвала

Можете да подавате информация за Вашата удовлетвореност от работата на „Егида – София“ ЕАД и нейните служители или притесненията
си по повод неспазване на нормативни изисквания и вътрешнофирмени разпоредби, нарушения на етиката и човешките права, превишаване на права от служители на фирмата и дискриминация, прояви на корупция и корупционни практики, като попълните следната контактна форма.

Сигнали за корупция се приемат и по следният начин:

1. На хартиен носител:

– по пощата, на адреса на „Егида-София” ЕАД: гр. София, ПК 1463, бул. „Прага” № 23;
– в пощенската кутия за сигнали, намираща се в административната сграда на „Егида-София“ ЕАД, на адрес: гр. София, ПК 1463, бул. „Прага” №23;
– лично, в деловодството на „Егида-София“ ЕАД, на адрес: гр. София, ПК 1463, бул. „Прага” №23

2. На електронна поща: signali@egida-sofia.com

За да бъде разследван Вашият сигнал е необходимо да предоставите достоверни данни за контакт.

ФОРМА ЗА СИГНАЛИ

    Прикачете файлове

    Buy now