КОНТАКТИ

Къде се намираме?


Централен офис

София 1463, бул. „Прага“ № 23
Тел.: 02/ 953 34 94
Факс: 02/ 953 35 65
E-mail: info@egida-sofia.com

Оперативно Дежурен център ОДЦ

0898678875
0898643858
0898678874

тел.: 02/ 91 79 666; 02/ 865 81 07

E-mail: sot@egida-sofia.com

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

  Направление“Охранителна дейност“

  0898688315 – Ръководител направление
  0898688318; 0898678869; 0898678870 – Ръководители сектори
  E-mail: info@egida-sofia.com

  Отдел „Маркетинг и продажби“

  0898688326
  E-mail: marketing@egida-sofia.com

  Отдел „Финансово счетоводен“

  0898678868 – Главен счетоводител
  0898643867; 0898643853
  E-mail: fso@egida-sofia.com

  Отдел „Маркетинг СОТ“

  0898678885
  E-mail: sot@egida-sofia.com

  Отдел „Човешки ресурси – Личен състав и ТРЗ“
  0898688306; 0899914088
  Buy now