Административни услуги

Административни услуги

Лицето, заемащо длъжността „Организатор, работа с клиенти“, е административният служител в „Егида – София“ ЕАД, който отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

Заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се подават по пощата, в централния офис на „Егида – София“ ЕАД или по електронен път чрез „Платформа за достъп до обществена информация“.

Административни услуги

КАЧЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

КВАЛИФИЦИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА РАБОТА

Buy now